Razacolor , Color masterbatch

01

تجهیزات پیشرفته تولید و دانش فنی نهادینه شده در سیستم رازین پلیمر همواره پشتوانه ما برای ورود به بازارهای جدید و توسعه خدمت رسانی به صنایع گوناگون بوده است. مستربچ های رنگی Razacolor دسته دیگری از محصولات رازین پلیمر می باشند. این محصولات با پایداری حرارتی مناسب، پخش عالی در کل آمیزه، رنگ دهی مطلوب و ثبات رنگ از مهمترین ویژگی های مستربچ های گروه Razacolor می باشد.